Herinrichting natuurgebied De Groote Zaag

 

zaagTen westen van Krimpen aan de Lek ligt het natuurgebied De Groote Zaag, een 17 hectare groot eiland omspoeld door de Bakkerswiel en de Nieuwe Maas.

De ambitie is om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven voor natuur, landschap en recreatie. Dit betekent dat het areaal (zoetwater-)intergetijdegebied wordt vergroot en dat het gebied aantrekkelijker en beter toegankelijk wordt gemaakt voor recreanten.

 

 

De Groote Zaag is een bestaand natuurgebied aan de Nieuwe Maas (ten oosten van Rotterdam) dat in aanmerking komt voor een kwaliteitsimpuls. De aanwezigheid van zoetwatergetij op de rivier maakt de locatie bijzonder. In 2013 hebben vier partijen – Zuid-Hollands Landschap, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en de voormalige gemeente Nederlek – een visie opgesteld voor de herinrichting van het natuurgebied.

De gemeenteraad wordt voorgesteld financieel bij te dragen aan de aanleg van een parkeerplaats voor bezoekers van het natuurgebied, aan een nieuwe entreepartij voor het natuurgebied en aan een uitkijktoren die uitzicht biedt op het intergetijden natuurgebied.

Het voorstel “Herinrichting natuurgebied De Groote Zaag” staat geagendeerd voor de commissievergadering van 24 maart.

 

 

 

 

 

 

Commissievergadering 24 maart

Op dinsdag 24 maart vergadert de raadscommissie in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar.

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Op de agenda staat o.a.

– Harmonisatie verordening leerlingenvervoer

– Zienswijze begroting Stichting Onderwijs Primair

– Kredietvoorstel recreatieve voorzieningen natuurgebied De Groote Zaag

– Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen

 

 

Overnachtingsplaatsen beroepsscheepvaart bij Bergstoep

Rijkswaterstaat is voornemens langs de Lek, ter hoogte van Bergambacht overnachtingsplaatsen voor de beroepsscheepvaart te realiseren.

Het college heeft ingestemd met het ontwerp van het bestemmingsplan voor de realisatie van acht overnachtingsplaatsen bij Bergstoep.

Het ontwerpbestemmingsplan, de milieueffectrapportage en het natuurcompensatieplan liggen gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente.

binnenvaart

Huldiging schaatskampioen Patrick Roest

In het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 februari is Patrick Roest voor de tweede maal wereldkampioen Allround bij de junioren geworden! Dit is een unieke prestatie van deze jonge schaatser die afkomstig is uit Lekkerkerk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard is bijzonder trots op de prestaties van dit schaatstalent uit de Krimpenerwaard. Daarom wil het college Patrick Roest graag huldigen voor zijn prestaties.

De huldiging van Patrick Roest vindt plaats op woensdagavond 25 maart. Patrick zal om 19.00 uur op ludieke wijze onthaald worden bij het gemeentekantoor van Lekkerkerk (zijde Burgemeester Van der Willigenstraat).

De huldiging in het gemeentekantoor is vanwege de beperkte ruimte alleen toegankelijk voor genodigden.

 

patrick