Informatiebijeenkomst gemeentelijke belastingen Schoonhoven

De inwoners van de gemeente Krimpenerwaard krijgen eind februari het aanslagbiljet voor een aantal gemeentelijke belastingen in hun brievenbus. Het gaat hierbij om onder meer de onroerend zaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing. De gemeente Krimpenerwaard wil de inwoners uit Schoonhoven graag persoonlijk informeren over hoe de gemeentelijke belastingtarieven in de nieuwe gemeente tot stand zijn gekomen. De gemeente heeft ruim 1800 handtekeningen ontvangen van Schoonhovenaren over de OZB-verhoging.

Datum en locatie                                                                                                                         De informatiebijeenkomst is op donderdagavond 19 februari om 19.30 uur in het CSG Willem de Zwijger, Kamerlingh Onnesdreef 4 in Schoonhoven. Vanaf 19.00 uur is de zaal open. Er wordt tijdens de avond uitleg gegeven over het tot stand komen van de tarieven en inwoners kunnen vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

 

 

 

 

Vuurwerkvrije zones in de Krimpenerwaard

Wij stellen vuurwerkvrije zones in om kwetsbare groepen op kwetsbare plekken (zoals bejaardenhuizen) tegen overlast te beschermen en brandgevaarlijke situaties en ordeverstoring te voorkomen. Citaat uit het coalitieakkoord van Gemeente Belang Krimpenerwaard, SGP, VVD en CU. Het realiseren van vuurwerkvrije zones in de gemeente Krimpenerwaard is door het college ter hand genomen.

Het college van Krimpenerwaard komt spoedig met een voorstel voor de invoering van vuurwerkvrije zones in de gemeente. Dat heeft burgemeester Tjerk Bruinsma laten weten.

In de kernen van de gemeente Krimpenerwaard is afgelopen jaarwisseling voor bijna 21.000 euro schade aangericht aan speeltoestellen, verkeersborden en kleding- en vuilcontainers. Kosten die, aangezien vaak niet duidelijk is wie de daders zijn, voor rekening van de gemeenschap komen.

Het college komt snel met een plan om vuurwerkschade en -overlast in de toekomst terug te dringen. Daarbij wordt gekeken naar het instellen van vuurwerkvrije zones. Daarnaast zal het elkaar aanspreken op onverantwoord gedrag en het melden van vandalisme een belangrijke rol spelen in de aanpak van dit probleem. (Bron: Dichtbij)

Benoeming raadsleden en commissieleden

Op vrijdag 2 januari 2015 zijn de raadsleden en commissieleden van Gemeente Belang Krimpenerwaard benoemd.
benoeming leden VGBK 2 januari 2015

Staand vlnr: Marcel Klein Hofmeijer, Leon de Wit, Jan Kees de Keuning, Pascal van der Hek, Eddo Mondriaan, Ben Schamper, Piet van Dam, Willem Schoof, Wisja Pannekoek, Yorben van Dortmont
Zittend vlnr: Dilia Blok, Lavinja Sleeuwenhoek, Thea van der Wekken

Nieuw college Krimpenerwaard

SCHOONHOVEN – Het nieuwe college van Krimpenerwaard is dinsdagavond gepresenteerd in het stadhuis van Schoonhoven. Behalve de burgemeester en de wethouders werd ook het collegeprogramma bekendgemaakt.

Het college wordt gevormd door Gemeentebelangen Krimpenerwaard (VGBK), SGP, VVD en ChristenUnie. Het grootste doel van het college is om de dorpskernen te verbinden. Ze hopen de voorzieningen zo dicht mogelijk bij de mensen te houden, ‘maar vanwege bezuinigingen kan dit niet verzekerd worden’.

De burgemeester is Tjerk Bruinsma. Het college wordt verder gevormd door de wethouders Dilia Blok, Lavinja Sleeuwenhoek (beide van VGBK), Pieter Neven (SGP), Ria Broere (VVD) en Jan Vente (CU). De wethouders worden 2 januari tijdens de 1ste raadsvergadering beëdigd.

Bron: TV West

Sluiting gemeentekantoren

De gemeentekantoren van Bergambacht, Nederlek, Schoonhoven en Vlist zijn in de periode van 22 december 2014 tot en met 4 januari 2015 fysiek gesloten in verband met de noodzakelijke voorbereidingen voor de nieuwe gemeente Krimpenerwaard.

Uiteraard zijn de gemeenten wel bereikbaar voor urgente zaken, zoals geboorte -of overlijdensaangifte, begrafenissen en spoedmeldingen openbare ruimte. U kunt hiervoor tot 1 januari contact opnemen via het algemene nummer van uw gemeente. Vanaf 2 januari is de gemeente Krimpenerwaard voor spoedsituaties telefonisch te bereiken via telefoonnummer 140182. Vanaf maandag 5 januari zijn de kantoren weer open.