Fractie

Fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard (2015-2018)
De nieuwe fractie voor de periode 2018 – 2022 zal binnenkort bekend gemaakt worden.


Willem Schoof

Fractievoorzitter

Portefeuille

 • Algemene bestuurlijke zaken
 • Onderwijs
 • Financiën
 • Burgerparticipatie

W.Schoof@krimpenerwaard.nl


Pascal van der Hek

Vice – fractievoorzitter

Portefeuille

 • Financiën
 • Infrastructuur
 • Veiligheid
 • Verkeer – vervoer

P.vanderHek@krimpenerwaard.nl


Wisja Pannekoek

Portefeuille

 • Samenwerkingsverbanden
 • Communicatie
 • Handhaving
 • Dienstverlening – ICT

W.Pannekoek@krimpenerwaard.nl


Yorben van Dortmont

Portefeuille

 • Samenleving
 • Sport – cultuur – bibliotheek Subsidiebeleid Vrijwilligersbeleid
 • Recreatie – Toerisme
 • Gebiedsmarketing

Y.vanDortmont@krimpenerwaard.nl


Ben Schamper

Portefeuille

 • Volkshuisvestiging
 • Sociale Zaken
 • Ruimtelijke Ordening (RO)
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

B.Schamper@krimpenerwaard.nl


Jan Kees de Keuning

Portefeuille

 • Openbare werken
 • Milieu
 • Duurzaamheid
 • Monumenten
 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke Ordening (RO)

J.deKeuning@krimpenerwaard.nl


 

Eddo Mondriaan

Portefeuille

 • Economie
 • Arbeidsparticipatie
 • Werkgelegenheid
 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke Ordening (RO)

E.Mondriaan@krimpenerwaard.nl


Jan de Goede

 

Jan de Goede

Portefeuille

 • Sport – cultuur – bibliotheek Subsidiebeleid Vrijwilligersbeleid
 • Samenleving
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

J.d.Goede@krimpenerwaard.nl


Marcel Klein Hofmeijer

Portefeuille

 • Recreatie
 • Toerisme
 • Gebiedsmarketing
 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke Ordening (RO)

M.KleinHofmeijer@krimpenerwaard.nl


Piet van Dam

Portefeuille

 • Milieu
 • Duurzaamheid
 • Monumenten
 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke Ordening (RO)

P.vanDam@krimpenerwaard.nl


Thea van der Wekken

Portefeuille

 • Jeugdzorg
 • Arbeidsparticipatie
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

T.vanderWekken@krimpenerwaard.nl