Fractie


Fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard (2018-2022)


Pascal van der Hek

                  

Fractievoorzitter

Portefeuille

Subsidiebeleid

Economie

Veiligheid

Handhaving

Verkeer/vervoer

Beheer openbare ruimte

Openbare werken

Infrastructuur

Financiën

Afvalbeleid

P.vanderHek@krimpenerwaard.nl


Yorben van Dortmont       

Vicefractievoorzitter

Portefeuille

Cultuur/bibliotheken

Sport

Jeugd

Dierenwelzijn

Communicatie

Monumenten/archeologie

Afvalbeleid

Y.vanDortmont@krimpenerwaard.nl


Ben Schamper

Portefeuille

Cultuur/bibliotheken

verkeer/vervoer

Infrasturctuur

Ruimtelijke ordening

Volkshuisvesting

Onderwijshuisvesting

Bouwzaken/vergunningen

B.Schamper@krimpenerwaard.nl


Ada van Buren

Portefeuille

Sociale zaken

WMO

Gezondsheidszorg

Integriteit

A.vanburen@krimpenerwaard.nl


Wisja Pannekoek

Portefeuille

_______________________________________________

Eddo Mondriaan

Portefeuille

Sport

Onderwijs

Vrijwillegersbeleid

Duurzaamheid/milieu

Recreatie/toerisme

Gebiedsmarketing

E.Mondriaan@krimpenerwaard.nl


Willem Schoof

Portefeuille 

Bestuurlijke zaken

Sociale zaken

WMO

Subsidiebeleid

Burgerparticipatie

Integriteit

Financiën

Gebiedsovereenkomst

W.Schoof@krimpenerwaard.nl


Marcel Klein Hofmeijer 

Portefeuille

ICT

Ruimtelijke ordening

Volshuisvesting

Onderwijshuisvetsing

Bouwzaken/vergunningen

Recreatie/toerisme

Gebiedsmarketing

M.KleinHofmeijer@krimpenerwaard.nl


Piet van Dam 

Portefeuille

Portefeuille 

Ruimtelijke ordening

Volkshuisvesting

Onderwijshuisvesting

Monumenten/archeologie

Bouwzaken/verguningen

P.vanDam@krimpenerwaard.nl


Geja Stuijt

Portefeuille

Sociale zaken

Cultuur/bibliotheken

WMO

Gezondsheidszorg

G.Stuijt@krimpenerwaard.nl


Jacco Verhagen   

Portefeuille 

Ruimtelijke ordening

Beheer openbare ruimte

Openbare werken

Infrastructuur

J.Verhagen@krimpenerwaard.nl