Historie

Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK)

Opgericht in 2014. Ontstaan uit de partijen: Werkgroep ’84 (Nederlek), VKGB (Vlist), Gemeentebelang Bergambacht en Gemeente Belang Schoonhoven. Gaande het fusieproces heeft Gemeente Belang Schoonhoven besloten om als zelfstandige lokale partij mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november 2014. Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is Gemeente Belang Schoonhoven toegetreden tot Gemeente Belang Krimpenerwaard.

Werkgroep ’84

WERKGROEP ’84 is een onafhankelijke plaatselijke politieke partij in de gemeente Nederlek. Opgericht in 1984 om mee te doen aan de verkiezingen voor de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1985 tussen de gemeenten Krimpen a/d Lek en Lekkerkerk.

Voor 1985 bestond in Krimpen a/d Lek al jarenlang de lokale partij “Werkgroep Krimpen”. Toen herindeling onvermijdelijk bleek is onderzocht hoe beide dorpen het beste vertegenwoordigd konden worden.

In diezelfde periode zag D66 in Lekkerkerk af om mee te doen aan de herindelingsverkiezingen. Na het nodige overleg sloot de groep mensen, die in Lekkerkerk D66 had gevormd, zich aan bij de Werkgroep Krimpen, zodat een nieuwe groep kon starten met veel bestuurlijke ervaring in beide kernen.

Een nieuwe lokale partij met de naam “Werkgroep ’84” was hiermee geboren.

VKGB

De Vrije Kiesvereniging Gemeente Belang (VKGB) is een onafhankelijke lokale politieke partij in de gemeente Vlist. Opgericht in 1905 onder de naam Vrije Kiesvereniging Stolwijk (VK).

De gemeentelijke herindeling in1985 tussen de gemeenten Haastrecht, Stolwijk en Vlist was de aanleiding voor een fusie tussen de lokale partijen uit deze voormalige gemeenten.
De drie lokale partijen, Lijst Berend de Graaf uit Haastrecht, de Vrije Kiesvereniging Stolwijk (VK) en Gemeente Belang Vlist (GBV) fuseerde tot een nieuwe lokale partij, de Vrije Kiesvereniging Gemeente Belang (VKGB).

De VKGB heeft zich al die jaren als een stabiele factor binnen de Vlistergemeentepolitiek gepresenteerd.

Gemeentebelang Bergambacht

Gemeentebelang Bergambacht (afgekort GB) is een onafhankelijke plaatselijk politieke partij, opgericht op 21 februari 1978 onder de naam: Groepering Gemeentebelang Bergambacht.

Voorafgaand aan de gemeentelijke herindeling in de Krimpenerwaard per 1 januari 1985 is door GB het initiatief genomen de plaatselijke politieke groeperingen in Ammerstol, Berkenwoude en Bergambacht te bundelen, teneinde versnippering en dus onnodig stemmenverlies tegen te gaan.

Dit initiatief heeft er destijds toe geleid dat de Vrije Kiesvereninging uit Berkenwoude en aanhangers van de voormalige “Lijst Dubbeldam” uit Ammerstol zich hebben aangesloten bij GB Bergambacht. Met de bundeling van deze drie partijen werd op 24-10-1984 de verkiezingen ingegaan. De statuten van GB werden op 31 december 1989 notarieel vastgelegd.