Nieuwsbrief VGBK

Ontvangt u onze nieuwsbrief al? Mailtje naar w.schoof@hccnet.nl en u ontvangt de nieuwsbrief per omgaande.

VGBK Nieuwsbrief 77

Jaarmarkt Haastrecht
Vragen Herinrichting Havenplein Haastrecht
Fiets de belevingsroute ‘Koe, Kaas & Vogel’
Groot onderhoud kerktoren Haastrecht
Aanbesteding nieuw gemeentehuis afgerond
Voorzetting starterslening
Beantwoording vragen toegangsroute Steinsedijk
Inloopavonden over natuurontwikkeling

VGBK Nieuwsbrief 76

Moederdagbraderie Lekkerkerk

Vragen Herinrichting Havenplein Haastrecht

Monument wordt verplaatst

Herhalingscursus reanimeren

Tijdelijke lokalen geplaatst in Bergambacht

Open Joodse Huizen – Huizen van Verzet

Vragen over afsluiting toegangsroute Steinsedijk

VGBK Nieuwsbrief 75

Koningsdag in de gemeente Krimpenerwaard

Gratis openbaar vervoer

Bibliotheek Schoonhoven krijgt nieuwe plek

Tekenwedstrijd voor basisscholieren vanaf groep 5

Informatieavond Sociaal Domein

Eerste paal voor nieuwe Gemeentewerf geslagen

Oorlogsmonument in Bergambacht verhuist

Informatiebijeenkomst woningbouw Bergambacht

Laat je gebruikte textiel gratis afhalen!

Lintjesregen in de Krimpenerwaard

Onthulling van 7 Stolpersteine in Schoonhoven

VGBK Nieuwsbrief 74

Eerste paal voor tijdelijke school Kiezel&Kei
Mobiele Milieustraat in Stolwijk
Dag van de Raad in Rotterdam
Nota Grondbeleid
Afscheid van (plaatsvervangend) griffier
Koningsdag in gemeente Krimpenerwaard
Werkwijze COA voedingsbodem voor polarisatie
Sportakkoord Krimpenerwaard stimuleert nieuwe
initiatieven

VGBK Nieuwsbrief 73

Subsidie landelijke en lokale politieke partijen

VGBK pleit voor maatwerk woningbouw

Nieuw bestuurslid Streekarchief Midden-Holland

VGBK akkoord met aanleg nieuwe milieustraat

Toeristisch seizoen Krimpenerwaard geopend

Krimpenerwaard Schoon in Schoonhoven

Subsidie voor Biodivers zaaigoed

Kinderklimaattop Krimpenerwaard

Veiligheidscijfers 2023

Statushouders Hotel-Restaurant De Witte Brug

Prestatieafspraken sociale huurwoningen’

Gemeente Krimpenerwaard toegankelijker voor doven en slechthorenden

VGBK Nieuwsbrief 72

Maatwerk per gemeente is essentieel

Samen zorgen voor een schone Krimpenerwaard

Cadeaubon Krimpenerwaard

Mobiele Milieustraat in de Krimpenerwaard

Bredere fietspaden in de Krimpenerwaard

Fittesten on tour

Motie voor gelijke subsidie

Subsidie voor bibliotheek Krimpenerwaard

VGBK Nieuwsbrief 71

Geef gemeenten eens de ruimte én bouwlocaties

Motie voor gelijke subsidie lokale politieke partijen

Boeiende informatieavond Sociaal Domein

Tijdelijk Noodfonds Energie weer open

Goede gesprekken met wethouder van der Hek

Proeven elkaars passie bij Sport- en Cultuurcafé

Kom bij Klankbordgroep Jongeren Krimpenerwaard

Vraag een Monumentenschildje aan

Te gast bij RTV Krimpenerwaard

Een Feest van JEWELSte in het Zilvermuseum

Skateboard van gerecyclede frisdrankdoppen

Nieuwbouw CBS De Ark en Royal Kids Home

VGBK Nieuwsbrief 70

Groen licht voor Kleine Betuwe

Akkoord met Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Zienswijze ingediend over laagvlieggebieden

Motie huisvestingsverordening overgenomen

Maidenspeech Peter Anker

Vrije doorgang voor vissen

Cursus hulp bij digitaal zaken regelen met overheid

Noodkreet voor woningbouw

Eerste paal Schoonhovens College en Sporthal De Meent

VGBK Nieuwsbrief 69

Zo snel als mogelijk gaan heien is ons devies

Vragen laagvlieggebieden defensiehelikopters

Trots op lokaal ondernemerschap

Tijdelijk Noodfonds Energie weer open

Financiële steun waterproof leefomgeving

Denk mee over maatschappelijke voorzieningen

Geef bekendheid aan jouw evenement

VGBK Nieuwsbrief 68

Nieuwjaarsreceptie 11 januari 2024 in Haastrecht

Kerstbomen te verzamelen?

Paddenoverzetters in Stolwijk gezocht

Afvalkalender en afval-app 2024 staan live!

VGBK Nieuwsbrief 67

In beweging blijven voor een vitale en leefbare gemeente Krimpenerwaard

Heien op Stolk

Meer bedrijvigheid in onze gemeente

125 woningen in Molenpark Bergambacht

Nieuwe burgemeester in Krimpenerwaard

Ontdek de weekmarkten in de Krimpenerwaard

Gemeente Belang Krimpenerwaard kijkt terug op braderieën en jaarmarkten 2023

VGBK Nieuwsbrief 66

Noodkreet naar provincie!

Herontwikkeling locatie Hoflaan in Stolwijk

Bouw sociale huurwoningen Lorentzweg Lekkerkerk

Bouw sociale huurwoningen Krimpen aan de Lek’

40 nieuwe woningen Rembrandtlaan Stolwijk

Ruim 170.000 extra voor minima

Nacht van het Zilver

Rivierkreeften gericht wegvangen

Maak kans op mooie prijzen

Krimpenerwaard zoekt brandweerlieden

Trekker Kerst Light Tour Krimpenerwaard

Werkcafé Bergambacht

Waarderingstournee

VGBK Nieuwsbrief 65

Mooi vooruitzicht

Van uitklimstrips tot klimaatadaptief bouwen

Herijking minimabeleid

Mooie stappen herontwikkeling Stolwijk

Minder regels voor nieuwbouw in het buitengebied

Statement Gemeente Belang Krimpenerwaard

Mobiele Milieustraat

Voorlopige uitslagen Tweede Kamer Verkiezingen

Hervormde Kerk in Haastrecht kleurt Oranje

VGBK Nieuwsbrief 64

Gezond beleid, maar het Rijk laat in de steek
Krimpenerwaard: Sluitende begroting
Nomineer een initiatief of vrijwilliger
Waar en wanneer de Sint in de Krimpenerwaard
Lintbebouwingen krijgen led-verlichting
Waar kun je stemmen in de Krimpenerwaard
10 % meer bomen in kernen Krimpenerwaard
Dag van de mantelzorg
Algemene Ledenvergadering Gemeente Belang
Krimpenerwaard

VGBK Nieuwsbrief 63

Sparen voor de toekomst en toeristenbelasting
Bezwaarschrift WOZ-waarde
Laat je zien op de fiets!
Nomineer een initiatief of vrijwilliger
Mobiele Milieustraat in de Krimpenerwaard
Elk kind verdient het om mee te doen
Energietoeslag 2023
Orange the World 2023
Workshop voor aanstaande ouders
Wintertijd gaat in

VGBK Nieuwsbrief 62

Bartholomeusdag

Op bezoek bij het AZC Klooster Haastrecht

Tijdelijke Sporthal Schoonhoven in gebruik

Meer ruimte voor woningen in het buitengebied

Naar een aantrekkelijk verblijfsgebied in de Zilver-as

Regiobijeenkomst Energiestrategie Midden-Holland

Begroting 2024 in één oogopslag

Duurzaamheidsbeurs

Werkcafé Bergambacht

Veiligheidsavond Krimpenerwaard

Alleen gaat het sneller met samenwerking kom je verder

VGBK Nieuwsbrief 61

Fractievoorzitter te gast bij RTV Krimpenerwaard
Bouw nieuw gemeentehuis creëert bouwlocaties
Visitekaartje voor onze Zilverstad
GreenClips
Bermen worden weer gemaaid
Continuering Sport akkoord
De Week van het Lezen en schrijven
Bartholomeüsdag Zilverstad Schoonhoven
Voorzieningenniveau blijft op peil bij sluitende
begroting

VGBK Nieuwsbrief 60

Zomerstage Fractievoorzitter

Boeiende gesprekken op braderie Berkenwoude

Bouw woonlocatie Schuttersvlucht vordert gestaag

Van energiecrisis naar aanpak energie

Gevaarlijke verhoging N207 bij de 1 kwartier brug

Open Monumentendag 2023

Kunstmanifestatie op Oude Scheepssloperij

Het circulair ontmantelen van sporthal De Meent

De Week van Lezen en Schrijven

Géja Stuijt-van Vliet aanwezig bij Democracity

VGBK Nieuwsbrief 59

De tweede helft

Braderie Stolwijk en braderie Bergambacht

Commissielid Mirjam Hupjé op bezoek bij Promen

Onze scholen zijn weer begonnen

Gast van de raad

Ada van Buren-van der Heiden op bezoek bij Landwinkel Speksnijder

VGBK Nieuwsbrief 58

Algemene Beschouwingen Kadernota 2024

Akkoord met Woonvisie

Rotonde Stolwijk: financiën blijven beschikbaar

Geen steun voor integrale aanpak verkeersstromen

De 80 kilometer van wethouder Pascal van der Hek

Visitekaartje Bergambacht Nieuwe Veerstoep

Bouw Woonlocatie Schuttersvlucht van start

Oplevering woningen Frans Halsstraat Stolwijk

Maidenspeech Michel van Zoest

In beweging blijven, daarmee kom je verder

13 sollicitanten voor burgemeesterschap

Kom Vlinder en Fladderen in de Krimpenerwaard!

Ontwikkeling hoogbouw Zilvervakschool

VGBK Nieuwsbrief 57

Geslaagd voor het eindexamen

Terugblik commissievergadering

Coalitie Zuid-Holland bereikt akkoord

In gesprek op braderie Krimpen aan de Lek

Veteranendag in oud-garnizoensstad Schoonhoven

Praat met de Raad

Tijdelijke sporthal Schoonhoven in aanbouw

Outlet Krimpenerwaard

VGBK Nieuwsbrief 56

Michel van Zoest benoemd tot commissielid

Afsluiting Veerpoort Schoonhoven

Bomenverordening – voorbeeld van deregulering

Profielschets burgemeester Krimpenerwaard

Praat met de Raad

Herontwikkeling Hoflaan Stolwijk – 46 woningen

Inwonersavond over duurzame energie op 5 juni Zomerbraderie Krimpen aan de Lek

Onthulling herdenkingsbord oorlogsslachtoffers

Welkom maar …… mag het iets zachter?

VGBK Nieuwsbrief 55

Kees de Langen herbenoemd als voorzitter Moederdagbraderie Lekkerkerk

Akkoord met woningbouw Schuwacht

Promotiefilm Praat met de Raad

Zomerreces nadert dus volle vergaderagenda’s

Rolstoeltoegangelijke schaaktafel geplaatst

Nieuwsbrief Gemeente Belang Krimpenerwaard

Wandelendewethouder  Pascal van der Hek

Akkoord over ontwikkeling ‘Nijverij’ in Schoonhoven

Gemeente Belang Krimpenerwaard op Jaarmarkt Haastrecht

VGBK Nieuwsbrief 54

Koningsdag in de Krimpenerwaard

Koninklijke onderscheidingen

Maatschappelijke voorzieningen in de kernen

Dodenherdenking in de Krimpenerwaard

Recreatiekrant voor de streek tussen IJssel en Lek

Blipverts: Mini inzamelstation voor recyclebaar afval

Geen nieuw fraudeonderzoek

Praat met de Raad

Onthulling herdenkingsbord in Willige Langerak

Raadsreflectie met Nathalie Glastra-Langeveld

Geef uw mening over het opwekken van energie

Twee nieuwe bruggen in zes weken

VGBK Nieuwsbrief 53

Wederom het subsidiebos ingestuurd

Noodhaven Schoonhoven fraai gerenoveerd

Vanaf 1 april statiegeld op blikjes

Subsidie aanvragen voor instellingen

Masterclass “Alles is politiek? start 11 mei

Toekomstperspectief Krimpenerwaard

VGBK Nieuwsbrief 52

Denk mee over de nieuwe burgemeester

Mooi vooruitzicht naar een nieuw schoolgebouw

Opening brandweerkazerne Stolwijk

Grote belangstelling voor Kleine Betuwe

Werkbezoek commissaris van de koning

Bent u al lid van Burgernet

Verplaatsing oorlogsmonument Stolwijk

Hoe organiseert u een evenement

Nieuwbouw De Meent en Schoonhovens College

Eddo Mondriaan in AD Gouda

Masterclass politiek voor jongeren

Gratis Compost ophalen

VGBK Nieuwsbrief 51

Geste fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

Metamorfose Dika-locatie

Internationale Vrouwendag 2023

De Krimpenerwaard meer dan een bezoek Waard

Zorgt u ook voor veilige wegen

Overnachten in de Krimpenerwaard biedt kansen

Week van de AfvalHelden

Wie verdient er een Koninklijke Onderscheiding

Aanlegsteigers aangebracht

Feestelijk start Stichting Cheese Valley

Bouw energiezuinige woningen in Stolwijk

VGBK Nieuwsbrief 50

Nieuwe fractievoorzitter

Samen Veilig Ondernemen is meer dan een project

Verhuizen en terugkeren naar een nieuwe school

Impuls voor bereikbaarheid en verduurzaming

Cadeaubonnen voor mantelzorgers

Werkzaamheden Veerstoep Bergambacht

Karnschuur in Gouderak gerestaureerd

Boeiend en interessant werkbezoek aan Promen

Geen btw meer op zonnepanelen

Op werkbezoek bij drinkwaterbedrijf Dunea

Nieuwe duurzame woningen in Stolwijk

Nieuwe veerstoep in Bergambacht

Bouwen van woningen op inbreilocaties, duurzaam bouwen en impuls in de dienstverlening

VGBK Nieuwsbrief 49

Locaties bouwen van woningen zijn een vereiste

Goed nieuws voor Haastrecht, Schoonhoven en buitengebied bewoners

Brandweerkazerne Stolwijk In gebruik

Werkcafé Krimpenerwaard

Tijdelijke servicepunten geopend

Onderzoek Gemeentelijk Duurzaam Energiebedrijf

Krimpenerwaard zoekt een nieuwe Burgemeester

Nieuwe woningen in Stolwijk

VGBK Nieuwsbrief 48

Inbreng Commissievergadering 24 Januari

Afdoening motie De Pelikaan

Muskusrat bedreiging voor de biodiversiteit

Servicepunten in bibliotheken

Akkoord met kleine windmolens

Bent u al lid van Burgernet

Krimpenerwaard krijgt rapportcijfer 8

Bestemmingsplan gemeentehuis ter inzage

Rivierkreeften wegvangen blijkt effectief

Bedrijfsbezoek bij MooiMekkerland

Vitaliteit en leefbaarheid behouden en versterken

Ontdek je Talentdagen

VGBK Nieuwsbrief 47

Begroting 2023: Structureel in evenwicht

Paddenoverzetters in Stolwijk gezocht

Gast van de Raad

Energieklussers gestart

Factsheet: Het jaar van de raad 2022

Krimpenerwaard op Vakantiebeurs Utrecht

Begin goed en download de Cyclus afval-app

Hoogheemraadscha programma 750-jarig bestaan

Nieuwjaarsreceptie

Onjuiste informatie over wachtgeld. AD Gouda rectificeert

VGBK Nieuwsbrief 46

Overzicht VGBK nieuwsbrief 2022

VGBK Nieuwsbrief 45

Mooie ontwikkelingen in onze gemeente

Peter Anker op werkbezoek

Duurzame drinkwatervoorziening

Dossieroverleg grote projecten

Waarderingstournee voor onze vrijwilligers

Crowdfundingactie restauratie De Pelikaan

Aanwezig bij de Nacht van het Zilver

Lavinja Sleeuwenhoek op kandidatenlijst

Gastles politiek door wethouder Pascal van der Hek

Motie restauratie watervliegtuig aangenomen

Steun voor maatschappelijke organisaties

VGBK Nieuwsbrief 44

Wonen waar eens groente werd gedroogd

Samen maken we het nog leuker

Kidscadeaukaart

Meld u aan als gast van de gemeenteraad

Architecten gemeentehuis Krimpenerwaard

Wonen – Bouwen en Maatwerkwoningen

Speelplekken binnenkort rookvrij

Meld je aan voor ondersteuning

Orange The World 2022

Bijeenkomst inkoop jeugdwet en WMO

Samen smeden aan de Zilver- as Schoonhoven

Gastlessen wethouder Pascal van der Hek

Bouw woningen DIKA locatie akkoord voor Gemeente Belang Krimpenerwaard

VGBK Nieuwsbrief 43

Meld u aan als gast van de gemeenteraad

Informatiebijeenkomst buitengebied

Algeracorridor gaat voor 68 miljoen op de schop

Resultaten proef met inzamelen opblaasartikelen

Kwikstart-app in gemeente Krimpenerwaard

Akkoord met steunpakket aanpak energiecrisis

Cliëntenraad heeft plaats voor een nieuw lid

Energie Coöperatie Waardstroom te gast

Bouw brandweerkazerne Stolwijk nadert zijn voltooiing

Raad- en commissieleden Gemeente Belang Krimpenerwaard

VGBK Nieuwsbrief 42

Reactie op begroting 2023

Pleidooi woningbouw aan randen van de kernen

Nomineer voor de Waarderingsprijzen 2022

Bent u al lid van Burgernet?

Onduidelijkheid over beleid zonnepanelen op beschermde gezichten en monumenten

Minicontainers oud papier en karton

Steunmaatregelen energiecrisis

Gastles politiek door wethouder Pascal van der Hek

Motie restauratie Pelikaan aangehouden

VGBK Nieuwsbrief 41

Metamorfose Buiten de Veerpoort

Zaterdag 29 oktober Nacht van de Nacht

Begroting 2023 sluitend en een positief saldo

Steun voor restauratie De Pelikaan

Werkbezoek bij De Groenalliantie

Uitstel bij terugbetaling Tozo-gelden

Waarderingsprijzen 2022

Akkoord met modernisering noodhaven

Reactie oud-werknemer Scheepsbouwer Royal IHC

Volop in beweging voor een goede leefomgeving

Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven

VGBK Nieuwsbrief 40

Collegeprogramma 2022-2026

Opening Beweegroute

Wethouder Pannekoek in stuurgroep Veenweide

Bouw sociale huurwoningen in Krimpen aan de Lek

Werkbezoek aan Nederlands Zilvermuseum

LoopMee 146 met Joeri Jansen

Bladkorven geplaatst

Bijeenkomst Ondermijning

Even voorstellen Jaco Verhagen

VGBK Nieuwsbrief 39

Bartholomeusdag

Zonneroosproject Haastrecht geopend

Vattenfall nieuwe gasleverancier Krimpenerwaard

Informatiepunt Digitale overheid in Bibliotheken

Uitreiking 50ste digitaal aangevraagde rijbewijs

Ontdek-je-talentdagen op 3 en 5 oktober

Digitale rondleiding door kaasboerderijen

Week tegen Eenzaamheid

Akkoord met bestemmingsplannen

Debat over omgangsvormen in de democratie

E-waste Race

VGBK Nieuwsbrief 38

Zomerstage commissielid Jeanine van Beek

Raadslid Géja Stuijt op herhalingscursus reanimeren

Duurzaamheid thema Open Monumentendag

Heeft u de energietoeslag al ontvangen

Gemeente Belang op Bartholomeusdag

Werkcafé Krimpenerwaard op 13 september

Startsein voor de campagne “Kom over de Brug”

Informatiepunt Digitale overheid Bibliotheek

Klankbordgroep Regio Midden-Holland van start

VGBK Nieuwsbrief 37

De politiek gaat weer van start

Braderie Stolwijk en Braderie Bergambacht

Bouw brandweerkazerne Stolwijk vordert gestaag

Proef inzamelen van opblaasartikelen

Beleef het in de Krimpenerwaard

Duurzaam Krimpenerwaard

Speelweken en huttendorpen

Onze scholen zijn weer begonnen

VGBK Nieuwsbrief 36

Inbreng Kadernota door fractievoorzitter

Akkoord Verordening Starterslening

Motie Stikstof en boeren in de Krimpenerwaard

Boeren van de toekomst in actie

Akkoord met locatie nieuw gemeentehuis

Nieuwe polderdichter Krimpenerwaard

Doe 24 september mee aan Burendag

Uitkomsten uit de burgerpeiling

VGBK Nieuwsbrief 35

Braderie Krimpen aan de Lek

Veerdienst Gouderak-Moordrecht

Veteranen dag

Pannenkoeken party op Wereld vluchtelingen dag

Rookmelders voor 1 juli ophangen

Nieuw gemeentekantoor

Wethouder op bezoek bij Werkcafé

Doelstelling afvalscheiding bijna gehaald

VGBK Nieuwsbrief 34

Afscheid wethouders Lavinja en Leon

Benoeming wethouders

Monique, Carolien en Peter veel succes

Koninklijke onderscheiding Pascal en Wisja

Activiteiten/evenementen 77 Jaar Vrijheid

Open Dag bij RTV Krimpenerwaard

Uitbereiding Horeca terrassen weer mogelijk

Coalitieakkoord Vitaal Vooruit

Kleine windmolens in de Krimpenerwaard

Foto impressie raadsvergadering 7 juni

Geslaagd voor het eindexamen

VGBK Nieuwsbrief 33

Coalitieakkoord 2022 – 2026

Pauline Bouvy-Koene waarnemend burgemeester

Jaarmarkt Haastrecht

Week zonder afval

1e paal bouw brandweerkazerne Stolwijk

Buitenspeeldag 8 juni

Binnenkijken bij bedrijven

Bestuursovereenkomst Groene Hart

Vrijwilligers vluchtelingenopvang bedankt!

VGBK Nieuwsbrief 32

Algemene Ledenvergadering

Afscheidsreceptie wethouders

Moederdagbraderie Lekkerkerk

Bouw Brandweerkazerne Stolwijk

Gemeente Krimpenerwaard is Hartveilig

Opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne

Maaien in fasen geeft kansen

Brandweerwedstrijd in Haastrecht

Pascal van der Hek te gast bij RTV Krimpenerwaard

VGBK Nieuwsbrief 31

Commissieleden Ada, Peter, Mirjam en Jeanine

Vrijheidslied Krimpenerwaard

Coalitieonderhandelingen verlopen constructief

Maai Mei Niet meedoen met je gazon

Raad op Locatie

Watertappunt in Berkenwoude

Dodenherdenking in de Krimpenerwaard

Bent u al lid van Burgernet

VGBK Nieuwsbrief 30

Rozen zijn rood was het codewoord

Rookmelder verplicht in alle woningen

Duurzaamheidslening Krimpenerwaard

Kennismaken met de ambtelijke medewerkers

Opening toeristenseizoen Krimpenerwaard

Schilderijen Van der Kop naar H.V. Schoonhoven

Watertappunten in de Krimpenerwaard

Werkbezoek Spoorsingel Schoonhoven

VGBK Nieuwsbrief 29

De verkiezingsoverwinning smaakte zoet

Langdurige opvang vluchtelingen Oekraïne

Herinneringsmonument wapendroppings

Sportcafé Krimpenerwaard

Plannen voor nieuw Landgoed De Vlist

LoopMee 139 met Maarten Noordergraaf

Nieuwe en oude gemeenteraad

Raad gewijzigd na verkiezingen

VGBK Nieuwsbrief Uitslag verkiezingen

Gemeente Belang Krimpenerwaard wint

Dank voor uw stem

Informatieronden

VGBK Nieuwsbrief 28

Lijsttrekkersdebat Krimpenerwaard 14 maart

Winkelgebied A. Plesmanstraat in herontwikkeling

Pas op de plaats Spoorzone Schoonhoven

Intentieovereenkomst nieuwe woonwijk Molenpark

ANBI status

Verkiezingscampagne vol ideeën en suggesties

Collegiaal verkiezingsposters plakken

Agrarisch debat LTO Krimpenerwaard

Debat bij Klankbordgroep Jongeren

Uitslagenavond gemeenteraadsverkiezingen

VGBK Nieuwsbrief 27

Verkiezingsposters plakken na de storm

Sportfonds voor volwassenen

Repair Café in Theater Concordia Haastrecht

Huur en Buur helpt kwetsbare jongeren

Parkeerregiem Doelenplein gewijzigd

Start MBO- entree Opleiding SDK

Sportcafé Krimpenerwaard

Intercultureel Politiek Debat + Jongerendebat Terugblik debat Wonen

VGBK Nieuwsbrief 26

Raadsvergadering vol premières

Aanvullend krediet veerstoep Bergambacht

Preventieve last onder dwangsom

Week van de Circulaire Economie

RTV Krimpenerwaard

Plakploeg Gemeente Belang Krimpenerwaard

Interactieve debatavond Bibliotheek Lekkerkerk

Speeddaten met lokale politici

Het WonenDebat

Woningbouw in kern Vlist

StemWijzer Gemeenteraadsverkiezingen

Saneren grond start realisatie woningen AZS-locatie

VGBK Nieuwsbrief 25

Pieter Paans beëdigd als burgemeester

Bouw Brandweerkazerne Stolwijk

Digitaal Café

Mooie impuls voor kern Vlist

We staan met de rug tegen de muur

LoopMee 132

Nieuw voertuig Brandweer Stolwijk

Yorben en Nathalie te gast bij RTV Krimpenerwaard

VGBK Nieuwsbrief 24

Installatie burgemeester Pieter Paans

Kieslijst Gemeente Belang Krimpenerwaard

Verkiezingsprogramma 2022 – 2026

Mevr. H. Rikkoert ontvangt gemeentevlag

Burgemeester Roel Cazemier benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Nieuwbouw politiebureau gestart

Interview met Roel Cazemier

Bijdrage sport en cultuur voor volwassenen

Invoering statiegeld kleine plastic flesjes

Paddenoverzetters in Stolwijk gezocht

Cijfermatige terugblik gemeenteraad 2021

LoopMee 120

VGBK Nieuwsbrief 23

Nieuwjaarsboodschap Pascal van der Hek

Nieuwe milieustraat in de Krimpenerwaard

In gesprek met Groen Wonen Vlist

Officiële vlag gemeente Krimpenerwaard

Bouw nieuw Gemeentekantoor

LIDL- project Schoonhoven

Huisvesting afd. Beheer Openbare Ruimte

Gooi geen frituurvet in het riool

Met Temperature Crew aftellen naar 2022  In gesprek met Dick de Wilde

Infographic bouw huis van de gemeente

VGBK Nieuwsbrief 22

Vaccinatielocatie in Bergambacht

Bezoek Team Sportservice Krimpenerwaard

Regeren is vooruitzien

Masterclass Politiek

Decembershoppen

Informatiepunt Digitale Overheid

Zonnepanelen boven koeien

Mijn Koers-thematrajecten

Trekker Light Tour Stolwijk

Waarderingstour Vrijwilligers

VGBK Nieuwsbrief 21

Decembershoppen in de Krimpenerwaard

Vragen overlast vrachtverkeer Gouderak

Akkoord met ondernemingsplan Promen

Speeltuin de Griend in Stolwijk

Feitenonderzoek klachtenmail afgerond

Testen voor toegang

Onderzoek Broeikasgassen – Veenweiden

VGBK Nieuwsbrief 20

Nieuwe Website VGBK

Akkoord met onderzoek 2e brug Haastrecht

Unaniem steun Nationaal Holocaust Namenmonument

Kleine testlocatie in Bergambacht

Samen voor een veilige buurt

Wees slim, schrijf je in!

Prikdagen

Gratis kleine boompjes

Dag van de Mantelzorg

VGBK Nieuwsbrief 19

Pascal van der Hek lijsttrekker VGBK

Reactie VGBK op begroting 2022

Begrotingsraad in Gouda

N228 Veiliger

Stappen voorwaarts

Verkiezing Schoonhovenaar van het jaar

Oud papier en Karton

Onthulling gedenkplaat

Week van de Mediawijsheid

VGBK Nieuwsbrief 18

Bekendmaking nieuwe burgemeester

Pascal van der Hek bij RTV Krimpenerwaard

Bladkorven worden weer geplaatst

Onthulling herdenkingsbord Waarderingsprijzen voor vrijwilligerswerk

BinnenKijken bij Bedrijven

Momenten van bezinning met muziek

VGBK Nieuwsbrief 17

Begroting 2022-2025

Praatje Pot krimpen aan de Lek

Duurzaamheid

Veiligheid rond school

Overlast motoren

Onderhoud Boezemmolenpad Haastrecht

Herdenking Grote Brand 1921 Bergambacht

VGBK Nieuwsbrief 16

Boeiend!

LoopMee editie100

Bartholomeusdag Schoonhoven

Veerpoort Schoonhoven

Fietsknooppunt

Aan de Kaak gesteld

Truckrun

Perfecte plaatje

Woordkaarten

Bouw nieuw politiebureau

NL- training inburgeringstrajecten

Herdenking Grote Brand 1921 Bergambacht

Reisboekje ‘Grand Tour door historisch landschap

Begroting 2022-2025

VBGK Nieuwsbrief 15

Kadernota aangenomen

Harmonisatie voetbalaccommodaties

Trainingsveldje FC Perkouw

Bestemmingsplan binnenstad Schoonhoven

Gunning doelgroepenvervoer Midden-Holland Krimpenerwaard krijgt 2000 extra bomen in kernen

Sollicitanten burgemeesterschap Krimpenerwaard

Statiegeld op kleine plastic flesjes

VGBK Nieuwsbrief 14

Kadernota 2022

U koopt toch ook in de Krimpenerwaard

Op naar een veilige N228

Weesfietsen

College werkt aan een oplossing

Nieuw politiebureau in Bergambacht

The Hunted komt naar Schoonhoven

Nieuwbouw Schoonhovens College en De Meent

VGBK Nieuwsbrief 13

Harmonisatie voetbalaccommodaties

Werkbezoek LTO

Beweegroute Haastrecht

Regionale Energiestrategie

Park Overtuin Bisdom van Vliet

Aanleg MTB-route

Subsidie beschikbaar

Eddo Mondriaan bij RTV Krimpenerwaard

Foto impressie overdracht Overtuin

VGBK Nieuwsbrief 12

Centrumontwikkeling Stolwijk

LoopMee VGBK

Deelfietsen in de Krimpenerwaard

Ontwerp je eigen speeltuin aan de Griend!

Motie elektriciteitsnetwerk aangenomen

Ontheffing voor wethouder Sleeuwenhoek

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

Excursie Proeftuin Krimpenerwaard

VGBK Nieuwsbrief 11

Fractievoorzitter bij RTV Krimpenerwaard

Praatje Pot bij de Veerpoort Schoonhoven

Akkoord bouw Schoonhovens College en Sporthal de Meent

Lidl – project Albert Plesmanstraat

1,9 Miljard naar gemeenten voor jeugdzorg

Aanvragen elektrische laadpaal voor auto’s

Gemeentegids Krimpenerwaard 2021

Onderhoud Boezemmolenpad Haastrecht

The Hunted

VGBK Nieuwsbrief 10

Algemene Ledenvergadering VGBK
Praatje Pot – Denk mee over de Veerpoort
LoopMee VGBK editie 50
Lidl – project Albert Plesmanstraat
Uitspraak Raad van State
Opening toeristisch seizoen
Onderzoek bestrijding rivierkreeft
GFT + E is meer waard dan u denkt!
Samen voor een vitale Krimpenerwaard na
corona
Wethouder Leon de Wit te gast bij RTV
Krimpenerwaard

VGBK Nieuwsbrief 9

Akkoord met beleidskader Sociaal Domein Regionale Energie Strategie (RES) Temperature Crew actief op Koningsdag

Loopmee VGBK

Algemene Ledenvergadering

Cyber Agents Krimpenerwaard gehuldigd

Tot 1 juli de tijd voor goede ideeën

VGBK Nieuwsbrief 8

De Veerpoort afsluiten of openhouden

Sneltestlocatie in Bergambacht

Horeca terrassen open

Elk Kind Kan

Krimpenerwaard koopt lokaal

Activiteiten 75 jaar Vrijheid verplaats naar 2022

VGBK Nieuwsbrief 7

Vertrek Burgemeester Cazemier

Plakgedrag laat te wensen over

Amendement persoonlijk feit

VGBK akkoord met uitvoeringsprogramma cultuur

Loop mee VGBK

Denk mee over de Veerpoort

Nieuwe beschoeiing Haastrecht

Geen compost uitdeelactie

Cyber Agents opgelet!

Jongeren in coronatijd

VGBK Nieuwsbrief 6

Nieuwe fractievoorzitter

Internationale vrouwendag

Loop mee met fractievoorzitter Pascal

Project Klei en Veen

Stem jij ook op onze Zilverstad

Ode aan de Oude Hollandse Waterlinie

Cliëntenraad Krimpenerwaard

Ze lijken wel stokdoof in Den Haag

Jongeren Krimpenerwaard in debat

Akkoord extra krediet veerstoep Bergambacht

VGBK Nieuwsbrief 5

Loopmee VGBK
Vol passie en enthousiasme
Enquête Regionale Energiestrategie
Reacties op Lavinja Sleeuwenhoek
Veerdiensten aan hun lot overgelaten
Gemeente Belang op Instagram
Tegenvaller bouw school en sporthal
Vaccinatie locatie De Waard
Speurtocht in de Krimpenerwaard
Nederlandse vlag in raadzaal
Klei op veen in Krimpenerwaard
Nog een grote uitdaging
Loopmee VGBK editie 2

VGBK Nieuwsbrief 4

Sjors Sportief in Krimpenerwaard
Krimpenerwaard Koopt Lokaal
Enquête Veiligheid
Klimaat slim Boeren
De Waard vaccinatielocatie
Project Vroegsignalering
Krimpenerwaard Box
Stemverhouding 2 voor en 28 tegen

VGBK Nieuwsbrief 3

Vergaderen in Coronatijd
Lokaal op 1 uit coalitie Krimpenerwaard
Congres voor Lokale Politieke Partijen
Klimaatslim Boeren op Veen
Cheese Valley
Wat is de Regionale Energie Strategie (RES)
Gelijke kansen voor lokale politieke partijen
Nieuwe bomen en struiken in het Loetbos
Uitslag lawaaiigste stiltegebied van
Nederland Ommetjes in de
Krimpenerwaard
Subsidieregeling energiebesparende
maatregelen Willem Schoof te gast bij RTV
Krimpenerwaard WelZijn Krimpenerwaard
Raadsvergadering 2 februari

VGBK Nieuwsbrief 2

Inzage Omgevingsvisie
Integraal Beleidskader Sociaal Domein ter inzage
Klimaatslim Boeren op Veen
Speeltuintje Knotwilgenstraat
Rond de Veerpoort Schoonhoven
Junior Cyber Agent
Mondkapjes in de afvalbak bij het restafval
Paddenoverzetters in Stolwijk gezocht
Tussenevaluatie BOB uitgesteld
Plannen voor een nieuw gemeentehuis in
Krimpenerwaard
Interview wethouder Leon de Wit bij Omroep West
Vragen over Inrijverbod vrachtverkeer
industrieterrein “De Wetering” Bergambacht
Gratis warmtescan en isolatie-advies

VGBK Nieuwsbrief 1

Nieuwjaarswens
Eerste editie Nieuwsbrief
Commissievergaderingen
Eén welzijnsorganisatie Krimpenerwaard
‘Namen van leden verzetsgroep horen op bordje’
Afvalkalender digitaal
HackShield leert kinderen over de online wereld
Krimpenerwaard app stopt eind 2020
Benieuwd naar de toekomst van onze
Krimpenerwaard
Fusie Woningstichting Gouderak en Mozaïek
Wonen een feit
Carbid schieten op oudejaarsdag
Enquête Streekwinkel Krimpenerwaard