Speerpunten Gemeente Belang Krimpenerwaard

Voor de komende periode (2022-2026) zijn dit de speerpunten van Gemeente Belang Krimpenerwaard

• Betaalbare koop- en huurwoningen voor starters en senioren
• Jongeren moeten een grotere kans krijgen om in eigen kern te blijven wonen
• Inwoners worden actief betrokken bij de inrichting van hun leefomgeving
• Een goed vestigingsklimaat voor ondernemers
• Stimuleren van toerisme als bijdrage aan de lokale economie
• Alle winkels hebben de vrijheid om op zondag open te zijn
• Uitbreiden van online dienstverlening van de gemeente
• Duidelijke communicatie naar inwoners
• Stabiel financieel beleid, belastingen niet onnodig verhogen
• Biodiversiteit behouden en verbeteren
• Extra aandacht voor groen(onderhoud) in de wijken
• Aandacht voor drugscriminaliteit, overlast en (digitale) veiligheid
• Stimuleren verduurzaming van woningen en bedrijven
• Omzien naar elkaar, iedereen doet mee
• Aanmoedigen van een gezonde leefstijl en voldoende beweging
• Geen grote windmolens, wel kleine windmolens (<15m) in het buitengebied

Het volledige verkiezingsprogramma van Gemeente Belang Krimpenerwaard kunt u hier lezen: Verkiezingsprogramma VGBK.