Wethouders


Lavinja Sleeuwenhoek

Wethouder

1e Loco – Burgemeester

Portefeuille

Sociaal Domein: WMO – Jeugd

Samenleving

Onderwijs exclusief IHP

Sport

Project maatschappelijke voorzieningen

Subsidies


Leon de Wit

Wethouder

Portefeuille

Ruimtelijke ordening

Monumentenzorg – Erfgoed

Project Galgoord