Wethouders

Pascal van der Hek   

                    

Functie: Wethouder – 1e loco burgemeester
E-mailadres: p.vanderhek@krimpenerwaard.nl

Taken

 • Financiën
 • Dienstverlening en Participatie
 • Informatiemanagement
 • Project gemeentekantoor (onderdeel dienstverlening)
 • Verkeer & vervoer
 • Publiekszaken
 • Archief
 • Communicatie
 • Inkoop
 • Gemeentelijk Vastgoed

 


Wisja Pannekoek

Functie: Wethouder – 5e loco burgemeester
E-mailadres: w.pannekoek@krimpenerwaard.nl

Taken

 • Participatiewet, werk, re-integratie en inkomen
 • Wet sociale werkvoorziening
 • Wet inburgering
 • Volwasseneneducatie
 • Cultuur en cultureel erfgoed
 • Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn
 • Recreatie en toerisme
 • Duurzaamheid, energie en warmtetransitie
 • Afval en grondstoffen
 • Project milieustraat