Wethouders

Pascal van der Hek   

                    

Wethouder – 1e Loco Burgemeester

Portefeuille

Financiën
Dienstverlening en Participatie
Informatiemanagement
Project gemeentekantoor (onderdeel dienstverlening)
Verkeer & vervoer
Publiekszaken
Archief
Communicatie
Inkoop


Wisja Pannekoek

Wethouder – 5e Loco Burgemeester

Portefeuille

Participatiewet, werk, re-integratie en inkomen
Wet sociale werkvoorziening
Wet inburgering
Volwasseneneducatie
Cultuur
Cultureel erfgoed
Natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn
Recreatie en toerisme
Duurzaamheid, energie en warmtetransitie
Afval
Project Afvalbrengstation