Wethouders


 

Lavinja Sleeuwenhoek

Wethouder

Loco – Burgemeester

Portefeuille

  • Burgerparticipatie
  • Samenleving (sport, cultuur, bibliotheek, subsidiebeleid, vrijwilligersbeleid etc.)
  • (Digitale)Dienstverlening
  • WMO (ouderen/ gehandicapten/zorg)

Leon de Wit

Wethouder

Portefeuille

  • Ruimtelijke ordening / volkshuisvesting
  • Vergunningverlening / bouwzaken
  • Monumentenzorg
  • Gebiedsmarketing (recreatie en toerisme)