03: Pascal van der Hek

Pascal van der Hek (39), geboren en getogen in Bergambacht, is getrouwd en vader van drie kinderen. Hij heeft ervaring in het bestuur van diverse sportverenigingen.

Pascal is al lang politiek geïnteresseerd. Al sinds zijn 18is hij lid van een lokale politieke partij. Hij is van mening dat een lokale partij veel beter de belangen kan behartigen van burgers en bedrijven in de kernen omdat een lokale partij niet geremd wordt door standpunten van een landelijke partij.

Hij ziet het als een uitdaging om in de nieuwe gemeente mee te werken aan een structureel financieel beleid omdat grote tekorten in de toekomst te voorkomen. Daarnaast wil hij zich sterk maken voor een gezond economisch klimaat voor ondernemers in alle kernen in de Krimpenerwaard. Ook is verkeersveiligheid (vooral rondom scholen) een belangrijk onderwerp. Ook wil hij zich inzetten om sport- en ontspannings-mogelijkheden voor jong en oud te behouden of zelfs te verbeteren in alle dorpen. Inwoners moeten zich thuis blijven voelen in hun woonomgeving binnen de nieuwe grote gemeente.

Gemeentebelang Krimpenerwaard is de ideale partij om dit te kunnen realiseren.