04: Lavinja Sleeuwenhoek

Lavinja Sleeuwenhoek-de Jong (41) is in 2009 in Stolwijk komen wonen.

Met veel plezier en inspiratie bijt zij zich vast in het sociaal domein, ook wel de huishoudelijke hulp, de begeleiding, de jeugdhulp, de bijstand en beschut werken voor die mensen die dit nodig hebben. Een goede weg vinden van wat mensen zelf kunnen naar wat ze nodig hebben om te kunnen functioneren in onze samenleving is een mooie uitdaging.

Om een goede samenleving te behouden en sterker te maken hebben we iedereen nodig!

Daarnaast is de financiële situatie van de gemeente ook een belangrijk aandachtsgebied. De begroting, de bestuursrapportages en de jaarrekening zijn middelen om sturing te geven en controle te behouden op het gevoerde financiële beleid. Een beleid wat in deze tijd cruciaal is om een sluitende begroting en jaarrekening te hebben en toch te zorgen dat iedereen de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft en de gemeente goed onderhouden wordt.

Lavinja haar doel is een samenleving waar een ieder naar zijn eigen kunnen een bijdrage aan levert en een ieder zijn ambities kan waarmaken. Hiervoor is het belangrijk dat iedereen zijn vragen kan stellen en weet waar deze vragen gesteld kunnen worden. Als raadslid zal zij zich hiervoor hard maken.

Het zoeken naar de juiste balans tussen de wensen en vragen vanuit de samenleving en het beschikbare geld moet een van de uitgangspunten zijn van de gemeente Krimpenerwaard.