Pieter Paans officieel beëdigd als burgemeester van Krimpenerwaard

De heer Pieter Paans is donderdagavond 20 januari 2022 geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard. Dat gebeurde tijdens een bijzondere raadsvergadering.

Plaatsvervangend voorzitter Willem Schoof opende de raadsvergadering die in zeer kleine kring plaatsvond. Hij vertelde dat de raad het vanwege corona niet verantwoord vond een groot feest te maken van deze bijzondere bijeenkomst. Daarna legde Pieter Paans de eed af ten overstaan van de Commissaris van de Koning de heer Smit. Locoburgemeester Lavinja Sleeuwenhoek sprak de nieuwe burgemeester toe namens het college van B&W en overhandigde de ambtsketen. De ambtsketen werd onder toezicht van zijn kinderen door mevrouw Paans omgehangen. Vice-voorzitter van de Veiligheidsregio en burgemeester van de gemeente Alphen aan de Rijn mevrouw Spies heette hem van harte welkom namens de 18 gemeenten die deel uit maken van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Namens fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard was fractievoorzitter Pascal van der Hek aanwezig. Als voorzitter van de vertrouwenscommissie sprak hij de nieuwe burgemeester toe.

Klik hier voor het hele artikel.