Pilot Deltaprogramma Krimpenerwaard krijgt vorm

Midden-Holland heeft in de afgelopen jaren flink ingezet op het Deltaprogramma Rijnmond – Drechtsteden. Veel maatregelen die voortkomen uit het inmiddels vastgestelde Deltaprogramma komen moeten genomen worden in de Krimpenerwaard.

Dat is reden om de dijken rond de Krimpenerwaard extra onder de loep te nemen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert in de komende maanden samen met de gemeente en anders partijen de Pilot Krimpenerwaard uit.

Dit is een onderzoek naar (ruimtelijk en financieel) instrumentarium voor dijken voor de lange termijn. De uitkomst moet een advies zijn dat voor dijkversterkingen in heel Nederland te gebruiken is en wordt verwacht rond oktober van dit jaar. Via het regionale overleg van de portefeuillehouders Ruimte en Wonen worden de gemeenten op hoogte gehouden.

Klik hier voor meer informatie op de website van het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpenerwaard.