Pleidooi voor kwaliteitscontroleur Krimpenerwaard

In aansluiting op gesprekken met onze inwoners op de braderieën van Stolwijk en Bergambacht met betrekking tot het groenonderhoud en het ophalen van de diverse afvalstromen in onze gemeente zal Gemeente Belang Krimpenerwaard tijdens de commissievergadering SBBV op 3 september onderstaande vragen stellen met betrekking tot controleren van de afgesproken kwaliteitsnormen tot het groenonderhoud en het ophalen van de diverse afvalstromen.

Kwaliteitscontroleur Krimpenerwaard                                                                            Als de huidige procedures niet het gewenste resultaat genereren doet Gemeente Belang Krimpenerwaard de suggestie om een kwaliteitscontroleur in de gemeente te benoemen.

Deze kwaliteitscontroleur gaat de afgesproken kwaliteitsnormen met betrekking tot het groenonderhoud en het ophalen van de diverse afvalstromen controleren en indien nodig daar de betreffende instanties over informeren met als doel om als nog het afgesproken kwaliteitsniveau te behalen.

Mondelinge vraag voor het vragenhalfuurtje Raadscommissie SBBV

Datum:  3 september 2019

Indiener: Gemeente Belang Krimpenerwaard, Eddo Mondriaan

Onderwerp:                                                                                                                                Controle op kwaliteit groenonderhoud en ophalen van diverse afvalstromen.

Inleiding:                                                                                                                                        In aansluiting op gesprekken met onze inwoners op de braderieën van Stolwijk en Bergambacht met betrekking tot het groenonderhoud en het ophalen van de diverse afvalstromen onderstaande vragen.

Vragen:                                                                                                                                        Hoe controleert de gemeente Krimpenerwaard de afgesproken kwaliteitsnorm met betrekking tot het groenonderhoud in de gemeente.

Hoe controleert de gemeente Krimpenerwaard de afgesproken kwaliteitsnorm met betrekking tot het ophalen van de diverse afvalstromen. Recent heeft Gemeente Belang Krimpenerwaard aandacht geschonken aan de overvolle glascontainers in Gouderak.

Voldoen de huidige procedures om de afgesproken kwaliteitsnormen voor het groenonderhoud/ophalen van de diverse afvalstromen te controleren en op welke wijze worden deze geëvalueerd.

Als de huidige procedures niet het gewenste resultaat genereren graag een reactie van het college op de suggestie van Gemeente Belang Krimpenerwaard om een kwaliteitscontroleur in de gemeente te benoemen. Deze kwaliteitscontroleur gaat de afgesproken kwaliteitsnormen met betrekking tot het groenonderhoud en het ophalen van de diverse afvalstromen controleren en indien nodig daar de betreffende instanties over informeren met als doel om als nog het afgesproken kwaliteitsniveau te behalen.