Raad akkoord verzoek ontheffing wethouder Lavinja Sleeuwenhoek

Wethouder Lavinja
Sleeuwenhoek

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de aanvraag voor ontheffing aan wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (Gemeente Belang Krimpenerwaard) voor het woonplaatsvereisten.

Volgens de Gemeentewet moet een wethouder in de gemeente wonen waarin zij wethouder is. Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek verhuist binnenkort naar Noord-Limburg en heeft aangegeven wethouder te willen blijven tot na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en tot het moment dat er dan een nieuw college is gevormd.

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek is sinds de start van de gemeente Krimpenerwaard januari 2015 wethouder met in haar portefeuille, sociaal domein: WMO – jeugd, samenleving, onderwijs en project maatschappelijke voorzieningen.

Saillant detail tijdens de behandeling van de aanvraag, de portefeuille van wethouder Lavinja Sleeuwenhoek werd door diverse fracties als de zwaarste portefeuille binnen het college betiteld.