Raad unaniem akkoord met prioriteit veilige schoolomgevingen

Tijdens de raadsvergadering van 28 september kwam het verkeersveiligheidsplan aan de orde. Na wat vertraging heeft de raad van wethouder Bening het integraal verkeersveiligheidsplan ontvangen en besproken.

Gemeente Belang Krimpenerwaard zag dat in het originele document prioriteiten aangegeven waren voor bijvoorbeeld veilige infra, snelheid en schoolomgevingen. Echter was er gekozen voor een mindere weging voor schoolomgevingen dan voor veilige infra.

Door middel van het voorstel van Gemeente Belang Krimpenerwaard raadslid Wisja Pannekoek werd tijdens de vergadering unaniem ingestemd om veilige schoolomgevingen een hogere weging (en daarmee prioriteit) mee te geven. Bij de nota van uitwerking die in januari 2022 verwacht wordt moet dit nadrukkelijk naar voren komen.

Gemeente Belang Krimpenerwaard zal aandacht blijven houden voor de verkeersonveilige situaties in onze gemeente.

Met vriendelijke groet,

Wisja Pannekoek
Raadslid Gemeente Krimpenerwaard