Raadsvergadering 14 maart

Op dinsdag 14 maart vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in de raadzaal in Lekkerkerk.

Klik hier om de raadsvergadering live te volgen.

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard(www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Op de agenda staat o.a.

Raadsvoorstel Benoeming raads- en commissieleden in diverse gremia. 

Eerste wijziging Verordening kwijtschelding 2023.

Raadsvoorstel Ontwerp en Realisatiebudget nieuw gemeentehuis.