Raadsvergadering 10 maart

Op dinsdag 10 maart vergadert de gemeenteraad in Lekkerkerk vanaf 20.00 uur.

De vergadering is openbaar.

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Op de agenda staat o.a.

– Verordening Auditcommissie

– Organisatieverordening griffie

– Vertegenwoordiging gemeenschappelijke regelingen