Kadernota, Jaarrekening 2023 en tussentijdse rapportage geagendeerd voor Raadsvergadering 9 juli

Op dinsdag 9 juli vergadert de gemeenteraad vanaf 16.00 uur in de raadzaal in Lekkerkerk.

Tijdens deze raadsvergadering wordt o.a. de kadernota besproken. De kadernota is een document dat de kaders aangeeft voor de begroting die later in het jaar 2024 gepresenteerd wordt. Het geeft aan welke zaken er van gemeentegeld geregeld moeten worden en welke zaken juist niet. In de Kadernota staan globaal de prioriteiten en de kosten van de gemeente voor de komende jaren. De gemeenteraad geeft het college de opdracht op basis van die Kadernota de begroting voor het jaar erop te maken. De gemeenteraad wordt voorgesteld de kadernota 2025 vast te stellen en daarmee uitgangspunten mee te geven richting het opstellen van de meerjarenbegroting 2025-2028.

Klik hier om de raadsvergadering live te volgen.

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.