Regionale Energiestrategie (RES)

De raad van de gemeente Krimpenerwaard heeft dinsdag 29 juni 2021 unaniem de RES 1.0 vastgesteld. De RES 1.0 is een strategische verkenning, die als basis moet dienen voor een verdere concrete uitwerking in de RES 2.0, die gepland staat voor 2023.

In de RES 1.0 zijn zoekgebieden aangewezen die moeten leiden naar een productie van 0,435 Twh aan hernieuwbare elektriciteit op land

1. Zon op dak.

2. Boerenerfmolens en kleinschalige zonnevelden (0,5 ha)

3. Zon op provinciale gronden, met name langs de N 210.

4. Zon in een tweetal zoekgebieden aan de westkant van de gemeente Krimpenerwaard

Grootschalige windenergie projecten zullen in de gemeente Krimpenerwaard niet worden gerealiseerd.

Zoals gezegd, heeft de RES 1.0 de status van een strategische verkenning en is niet juridisch afdwingbaar. Met andere woorden, de RES 1.0 heeft geen juridische consequenties als de gemeente het bod niet kan realiseren. Pas nadat de zoekgebieden zijn vastgelegd in de omgevingsvisie en verankerd zijn in het omgevingsplan, is er sprake van een juridisch bindend besluit.

De gemeente Krimpenerwaard zal tijdens het traject naar de RES 2.0 zijn inwoners maximaal de ruimte geven om mee te beslissen en deel te nemen in de opbrengst van concrete plannen. Men zal in gesprek gaan met alle betrokken partijen, o.a. inwoners en grondeigenaren, om lokaal eigendom mogelijk te maken

Klik hier voor het artikel: Krimpenerwaard in RES 1.0: zon boven wind