Regionale Energiestrategie

De voorlopige concept Regionale Energiestrategie R&S staat geagendeerd voor de commissievergadering Ruimte & Financiën (R&F) d.d. 30 juni.

De Werkgroep Energietransitie heeft op 6 mei 2020 de voorlopige Concept van de Regionale Energiestrategie (RES) besproken met de verantwoordelijk wethouder. De raad heeft op 26 mei 2020 kennis genomen van deze Voorlopige Concept RES – inclusief het addendum d.d. 20 mei – en het tijdpad naar de Concept RES die ingediend moet worden voor 1 oktober. Zo vond op 4 juni de regionale radenbijeenkomst bijeenkomst plaats in de vorm van een webinar.

Tijdens dit webinar was er voor alle deelnemers ruimte om inhoudelijke en verduidelijkende vragen te stellen aan de Stuurgroep RES over dit voorlopige concept. De antwoorden op deze vragen heeft de raad op 21 juni ontvangen. Zoals in het addendum is te lezen, wordt de raad gevraagd om de Voorlopige Concept RES opiniërend te bespreken en voor de zomervakantie zijn zienswijze hierop in te dienen.

De Werkgroep Energietransitie heeft, conform haar takenpakket, een zienswijze opgesteld en stelt de raad voor deze over te nemen. Raadslid Eddo Mondriaan is namens Gemeente Belang Krimpenerwaard lid van de werkgroep Energietransitie.

Klik hier voor de zienswijze op de Voorlopige Concept RES.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor de column van André Krouwel “Geen energie”. Bron VNG Magazine.