Schaatsers voor Haastrecht, kaas voor Stolwijk

De Historische Vereniging Haastrecht en VlistOnderneemt zijn al enige tijd bezig met plannen tot het verfraaien van de rotondes in Haastrecht en Stolwijk, als mooie representatieve entree van de dorpen. Als de projectgroep de financiën rond krijgt, zijn later dit jaar op de rotonde in Haastrecht twee schaatsers van cortenstaal te bewonderen. Ontwerpers zijn Mariëlle Azim en Dick Aerts. In Stolwijk wordt het ontwerp van kazen door Jan de Borst verder uitgewerkt.

VlistOnderneemt                                                                                                                        In 2012 is VlistOnderneemt opgestart, een samenwerking van Stolwijkse Winkeliersvereniging, Ondernemers Vereniging Haastrecht, Beauty & Brains en Industrie Groep Vlist. Doel is om samen ondernemend Vlist op de kaart te zetten. Een van de projecten waar VlistOnderneemt zich voor inzet is het verfraaien van de rotondes in Haastrecht en Stolwijk, i.s.m. de Historische Vereniging Haastrecht en de gemeente. Voor de beoordeling van alle technische aspecten kon de steun van ingenieursbureau Arcadis worden ingeroepen. Dit werd financieel mogelijk gemaakt door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.

Werkgroep                                                                                                                                     Er is een werkgroep opgestart en ondernemers zijn aangeschreven om mee te denken over een ontwerp. Er volgden 23 plannen. Na overleg met de Provincie (de rotondes zijn eigendom van de Provincie) konden 10 ontwerpen door. Deze ontwerpen zijn beoordeeld door deskundige jury, bestaande uit Peter Rijnbeek (Provincie), Bart Crouwers (voormalig wethouder gemeente Vlist), René Lagendijk (landschapsarchitect), Josefien Versteeg (illustratrice en voormalig voorzitter VlistOnderneemt), Berit van Dobbenburgh (directeur kunstuitleen) en Frank Buitelaar (architect). Zij hebben de ontwerpen beoordeeld op visuele aantrekkelijkheid, randvoorwaarden, uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid.

Silhouetten van schaatsers                                                                                                 Voor Haastrecht is gekozen voor het ontwerp van Mariëlle Azim en Dick Aerts; twee schaatsers van cortenstaal. Mariëlle Azim: “De rotonde is een visitekaartje en moet iets vertellen over ons dorp. Als importburger van Haastrecht viel de schaatscultuur op. Naast de schaatssuccessen van Hein Vergeer en Leo Visser zit het schaatsen hier in de genen. Als er natuurijs ligt, gebeurt er iets met dit dorp. En als er geen

rotonde schaatsernatuurijs is, rijden bussen vol naar ijsbanen. Daarom vond ik dat er een rotonde met als thema schaatsen moest komen. Het prachtige schaatsbeeld van Dick Aerts dat aan het oude raadhuis hangt, vormde de basis. De uitvoering in brons zou onbetaalbaar zijn, het worden daarom 2 silhouetten van schaatsers uitgevoerd in cortenstaal waarvan 1 kijkt richting de Vlist en de ander naar het centrum. Ik vind het super dat de jury in Haastrecht voor ons idee heeft gekozen en dat zij ook zien dat dit beeld heel goed past. Trots om als inwoner en ondernemer mijn steentje bij te dragen aan de leefbaarheid en uitstraling van dit dorp.”

Kazen en kluit boter                                                                                                             Voor Stolwijk werden prachtige ontwerpen van kazen aangeleverd. Het ontwerp van Jan de Borst werd door de jury gekozen. Jan de Borst: “Toen Andrea Dogterom mij belde om eens met haar en Adri Verhoeven te brainstormen over een kunstobject op de rotonde in Stolwijk was ik meteen enthousiast. Andrea had al direct de idee omop één of andere manier de drie kazen methet stuk boter uit het wapen van Stolwijk te visualiseren. Tenslotte is het oude wapen van Stolwijk het enige wapen waar kaas op afgebeeld staat. Ik ben aan het werk gegaan en kwam tot een ontwerp met de rotonde kaasdrie kazen en een stuk boter, met daarin een verwijzing naar de ‘scheve toren’ van het dorp. Dit alles gecombineerd met de 19e eeuwse ophaalbruggen maakt het plaatje compleet. Wij vinden het natuurlijk heel erg leuk dat ons ontwerp is gekozen en weten zeker dat het kunstwerk een mooie entree zal zijn naar ons dorp.”

Madelon Dijkstra namens VlistOnderneemt: “Als de projectgroep de financiën rond krijgt, zijn de schaatsers vóór de doorkomst van de Tour de France op 5 juli te bewonderen op de rotonde in Haastrecht. Een mooie ontvangst en visitekaartje voor het dorp! Stolwijk volgt hopelijk snel daarna. ”