Sloot tussen Molenvliet en Ringvaart dieper en breder

De watergang Molenvliet – Ringvaart ten noorden van de Slingerkade in Stolwijk wordt over een lengte van circa 450 meter verbreed zodat deze 9,5 meter breed wordt. Dit is nodig om de Ringvaart en de Stolwijkse Boezem/Molenvliet, die in 2012 en 2013 zijn verbreed en verdiept, met elkaar te verbinden.

slingerkade (1)

Dit zorgt voor een betere afvoer van de voormalige polders Berkenwoude en Zuidbroek via gemaal Verdoold. Daarnaast kan water beter worden aangevoerd vanuit de polder Bergambacht en kunnen de bemalingsgebieden aan elkaar worden gekoppeld in geval van een calamiteit. In de aangepaste sloot wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd om de waterkwaliteit te verbeteren.

Planning                                                                                                                                       De werkzaamheden beginnen op woensdag 19 augustus 2015 en duren naar verwachting circa twee weken. Hoe lang het precies gaat duren hangt af van weers- en terreinomstandigheden.

Gedurende de werkzaamheden is het niet mogelijk om met een kano en/of boot langs de werkzaamheden te varen.

Gebiedsovereenkomst veenweiden                                                                                     De verbreding en verdieping van de sloot  tussen de Ringvaart en de Molenvliet maakt deel uit van het watergebiedsplan Krimpenerwaard en draagt bij aan de realisatie van natuur zoals afgesproken in de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard.

(Bron:HHSK)