Start verbeteren veiligheid N228

De veiligheid van de N228 is al langere tijd een onderwerp van gesprek tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeente Krimpenerwaard en het Comité N228 Veilig. De vasthoudendheid en energie van deze partijen leidde begin dit jaar tot de afspraak  om met elkaar aan de slag te gaan met het verbeteren van de veiligheid op het Zuid-Hollandse deel van de N228 tussen Gouda en Oudewater.

Op maandag 1 juli aanstaande wordt deze afspraak bekrachtigd en wordt het convenant ondertekend en wordt de eerste maatregel op weg naar het bereiken van ons gezamenlijke doel een veilige N228 onthult.

In april 2017 zijn door Gemeente Belang Krimpenerwaard en D66 al vragen aan het college gesteld om de N228 verkeersveiliger te maken.

Daarnaast heeft de gemeenteraad in december 2017 unaniem ingestemd met een motie geïnitieerd door Gemeente Belang Krimpenerwaard voor een herinrichting van de N228 en een aanpassing van de snelheid naar 60km/h.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor het artikel: Verbeteren veiligheid N228 tussen Gouda en Oudewater begint 1 juli.