Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers in Vlist en Schoonhoven

Vijf projecten voor aanleg van natuurvriendelijke oevers krijgen een bijdrage van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). Met een bijdrage van 100.000 euro draagt het hoogheemraadschap bij aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers in Rotterdam, Bergambacht, Vlist, Schoonhoven, en Moerkapelle. Het gaat om vier particuliere projecten en één van een bedrijf.

Natuurvriendelijke oevers lopen geleidelijk over van water naar land. In het ondiepe water op deze helling groeien (moeras)planten. Zo vormen de oevers een fijne leefomgeving voor allerlei (water)dieren en -vogels én dragen ze bij aan goede waterkwaliteit.

Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers aan te moedigen, verstrekt het hoogheemraadschap jaarlijks maximaal 100.000 euro subsidie. Zowel particulieren als bedrijven kunnen een financiële bijdrage aanvragen. De oever moet binnen twee jaar worden aangelegd in Schieland of de Krimpenerwaard en ten minste tien jaar als natuurvriendelijke oever wordt onderhouden.

Klik hier voor meer informatie voor aanleg natuurvriendelijke oevers.

Bron: HHSK