Taalpact tegen laaggeletterdheid

Donderdag 12 september heeft de gemeente Krimpenerwaard zich aangesloten bij het Taalpact Krimpenerwaard. Met dit taalpact zet de gemeente zich in tegen laaggeletterdheid.

Wethouder Vente van Sociale Zaken “Hiermee wil de gemeente Krimpenerwaard mensen meer kansen bieden, ook mensen met een taalachterstand. Zo kan straks iedereen meedoen. Dat is belangrijk, want iedereen telt mee”.