Tussenevaluatie vergadermodel BOB uitgesteld

Sinds 1 januari 2020 wordt in de gemeente vergaderd volgens het BOB- model. Een driedeling waarbij eerst Beeldvormend informatie wordt opgehaald, vervolgens in de Oordeelsvorming wordt gedebatteerd in de raadscommissies en ten slotte in een formele raadsvergadering Besloten wordt.

Met de introductie van het BOB-vergadermodel wil de raad de volgende doelen realiseren:

  • De raad wil inwoner en politiek dichter bij elkaar brengen.
  • De raad beoogt meer regie te krijgen over de raadsagenda.
  • De raad wil meer ruimte voor politiek debat;

De raad wil besparen op vergadertijd, maar niet ten koste van de kwaliteit. Op initiatief van Gemeente Belang Krimpenerwaard is spreektijd per fractie ingevoerd om efficiënt en effectief te vergaderen.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is zeer content over het instrumentarium ”de dialoogtafel” zoals recent met een afvaardiging uit het culturele veld van gedachte gewisseld werd.

Gezien de huidige situatie is de tussenevaluatie over het vergadermodel BOB doorgeschoven naar november 2021

Klik hier voor meer informatie over het vergadermodel BOB.