Uitwerking coalitieakkoord

Het college van burgemeester en wethouders gaat het coalitieakkoord ‘Gemeente Krimpenerwaard, herkenbaar en verbindend!’ van Gemeente Belang Krimpenerwaard, SGP, VVD en CU uitwerken in een collegewerkprogramma.

Daarmee wordt duidelijk op welke wijze en in welk jaar het college de ambities uit het coalitieakkoord gaat realiseren. Het collegewerkprogramma wordt voor de zomer 2015 aan de  raad gepresenteerd.