Verzoek tot onderzoek andere wijze van woningtoewijzing

Fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft een motie ingediend met het verzoek aan het college om een onderzoek te starten wat de mogelijkheden zijn om woningtoewijzing in de gemeente Krimpenerwaard zo in te richten dat niet de gehele gemeente Krimpenerwaard het uitgangspunt is voor woningtoewijzing maar een kern op zich. Om op deze wijze woningzoekende die een voorkeur hebben om in de huidige kern te blijven wonen maar wel willen verhuizen binnen de kern een voorkeurspositie krijgen boven woningzoekende buiten de kern.

De motie wordt behandeld tijdens de gemeenteraad van 11 juni a.s.

M19-30 VGBK_ Actualisatie huisvestingsverordening

Klik hier voor het artikel: Voorrang voor inwoners die binnen eigen kern willen verhuizen.

Klik hier voor het artikel: Gemeente Belang wil andere wijze van woningtoewijzing.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.