Verzoek tot onderzoek andere wijze van woningtoewijzing

Fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft een motie ingediend met het verzoek aan het college om een onderzoek te starten wat de mogelijkheden zijn om woningtoewijzing in de gemeente Krimpenerwaard zo in te richten dat niet de gehele gemeente Krimpenerwaard het uitgangspunt is voor woningtoewijzing maar een kern op zich. Om op deze wijze woningzoekende die een voorkeur hebben om in de huidige kern te blijven wonen maar wel willen verhuizen binnen de kern een voorkeurspositie krijgen boven woningzoekende buiten de kern.

Fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard krijgt veel signalen van inwoners die willen verhuizen binnen de kern waar ze nu wonen maar gezien de huidige huisvestingsverordening Krimpenerwaard daar belemmeringen aanzitten.

De huisvestingsverordening Krimpenerwaard is het uitgangspunt voor woningtoewijzing in de gemeente Krimpenerwaard. In de verordening is aangegeven dat bij woningtoewijzing de gehele gemeente Krimpenerwaard uitgangspunt is en niet de kern waar betreffende woningzoekende woont en binnen deze kern wil verhuizen.

De motie wordt behandeld tijdens de gemeenteraad van 11 juni a.s.