Vragen over sociale huurwoningen plan Galgoord

Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft vragen aan Groen Wonen Vlist gesteld naar aanleiding van de mail van Groen Wonen Vlist aan Gemeente Belang Krimpenerwaard met betrekking tot het plan Galgoord.

In betreffende mail van Groen Wonen Vlist wordt aangegeven dat zowel met de projectontwikkelaar als met de gemeente contact geweest is zonder het gewenste resultaat, het creëren van sociale huurwoningen in het plan Galgoord.

Tijdens het fractieoverleg van Gemeente belang Krimpenerwaard kwam de vraag naar boven “welke actie(s)” heeft Groen Wonen Vlist daarnaast ingezet om het beoogde resultaat te behalen. Zijn er naast de aangegeven contactmomenten nog gesprekken/contactmomenten met de projectontwikkelaar en de gemeente geweest en zo ja wat waren de resultaten hiervan. 

Fractie Gemeente Belang Krimpenerwaard wacht de beantwoording op bovenstaande vragen af. Wordt vervolgd.