Waarom zijn wij Raads- of Commissielid?

Wat brengt iemand ertoe om in het gemeentebestuur toe te treden?

Zoals ik mijn collega raadsleden zie, zijn het allen integere en bevlogen mensen die hun steentje willen bijdragen aan het welzijn van onze prachtige gemeente en zijn inwoners. Die uit hun midden wethouders benoemd hebben om het dagelijks bestuur te vormen

Mensen die politiek bedrijven ieder uit zijn eigen ideologie en achtergrond maar altijd eerlijk en integer, dat opvattingen botsen en er discussie ontstaat dat mag en dat is goed met als uitgangspunt wederzijds respect. Een enkele keer worden de grenzen van het wederzijds respect tijdens de gemeenteraad overtreden en is het schofferen van politieke ambtsdragers de norm. Het zelfreinigend vermogen van de gemeenteraad is dan aan zet, soms met succes en soms een roepende in de woestijn.

Het schijnt een trend te worden of al te zijn om politieke ambtsdragers publiekelijk te schofferen of onwaarheden publiekelijk te ventileren onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Het kom daarom des te hard binnen als er een inwoner inspreekt bij een commissievergadering en allerlei verdachtmakingen over corruptie, leugenachtigheid en belangenverstrengeling uit.

Deze opmerkingen werp ik verre van mij en vind ik zeer onbetamelijk op het onbeschofte af en getuige van minachting voor college van burgemeester en wethouders en gekozen volksvertegenwoordigers.   

Ons college, raad- en commissieleden zijn alle eerlijke politici die het zeker niet verdienen op deze wijze weg gezet te worden daar de ontwikkeling van de Gemeente Krimpenerwaard ten alle tijden voorop staat en daarbij uiteraard het belang van de inwoners

Dus om terug te komen bij de kop van dit stukje roep ik de voorzitters van de commissies en gemeenteraad dan ook op om in het vervolg op te treden bij zulke beschuldigingen en de spreker het woord te ontnemen, en vertrouwen te hebben in het zelfreinigend vermogen van de raad die volgens mij zeer goed in staat is het college en ook zichzelf te corrigeren waar nodig is.

Dit wilde ik even kwijt,

Ben Schamper

Raadslid

Gemeente Belang Krimpenerwaard