Wat zijn de waterschapsverkiezingen?

De waterschapsverkiezingen zijn verkiezingen voor het bestuur van de waterschappen. Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen op de werkwijze van het waterschap. Vanaf 2015 worden de bestuurders voor de waterschappen en de Provinciale Staten gelijktijdig gekozen.

Waterschapsverkiezingen                                                                                                         Door te stemmen kunt u meebeslissen over de besteding van uw belastinggeld. Ook kunt u invloed uitoefenen op de werkwijze van het waterschap. De waterschapsverkiezingen worden in principe om de 4 jaar gehouden. De laatste waterschapsverkiezingen vonden plaats in november 2008. De waterschapsverkiezingen van 2012 zijn uitgesteld tot 18 maart 2015. Op deze dag vinden ook de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Gemeenten zijn vanaf 2015 voor het eerst verantwoordelijk voor het organiseren van de waterschapsverkiezingen.

Waterschappen                                                                                                                         De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Zij zorgen voor de aanvoer en afvoer van water, het zuiveren van rioolwater en het onderhoud van waterkeringen zoals dijken en duinen. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen

Negen partijen voor waterschapsverkiezingen                                                                 Negen partijen nemen op woensdag 18 maart 2015 deel aan de verkiezing voor een nieuw bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Klik hier voor meer informatie

water