Zorgen over Ons Polderbad

Zoals eerder aangegeven (Zorgen over Ons Polderbad) maakt Gemeente Belang Krimpenerwaard zich ernstig zorgen over de relatie van het VOB bestuur met zwemvereniging ZPS, de vele vrijwilligers en het personeel van Ons Polderbad.

De Stichting VOB ontvangt subsidie onder voorwaarden van de gemeente Krimpenerwaard. Deze voorwaarden dienen een bijdrage te leveren aan sport- en beweegstimulering en het versterken van de sociale samenhang en optimaliseren van de zwembadvoorziening.

In de beleving van Gemeente Belang Krimpenerwaard is Ons Polderbad een zeer belangrijke schakel voor de leefbaarheid en vitaliteit voor Stolwijk en omliggende kernen. Daarnaast is zwemvereniging ZPS een bloeiende vereniging die een structurele bijdrage levert aan het sportaanbod in Stolwijk en daarbuiten. Deze sociale samenhang is kenmerkend voor de leefbaarheid en vitaliteit van Stolwijk, deze sociale samenhang staat ernstig onder druk, vandaar de zeer ernstige zorgen van Gemeente Belang Krimpenerwaard.

Bij Gemeente Belang Krimpenerwaard zijn signalen binnengekomen die zorgwekkend zijn voor Ons Polderbad als ook voor zwemvereniging ZPS. Naar aanleiding van deze signalen heeft Gemeente Belang Krimpenerwaard op 25 november jl. vragen aan het college gesteld. De beantwoording op deze vragen (zie onder) zijn aanleiding voor Gemeente Belang Krimpenerwaard voor onderstaande vervolgvragen.

Vervolgvragen naar aanleiding beantwoording vragen nr. sv 19-25 d.d. 25 november 2019.

Vragen:

1.Is het bestuur nu gemachtigd om besluiten te nemen.

2.Is de samenstelling van het bestuur conform de statuten van de stichting VOB.

3.Op welke wijze wordt de huidige situatie met zwemvereniging ZPS en het personeel van Ons Polderbad opgelost en kan er vervolgens gesproken worden over een solide en stabiele sociale samenhang. 

Willem Schoof

Gemeente Belang Krimpenerwaard

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.