Zorgen over Ons Polderbad

Bij Gemeente Belang zijn signalen binnengekomen die zorgwekkend zijn voor Ons Polderbad als ook voor zwemvereniging ZPS. Naar aanleiding van deze signalen heeft Gemeente Belang vragen aan het college gesteld. In de beleving van Gemeente Belang is Ons Polderbad een zeer belangrijke schakel voor de leefbaarheid en vitaliteit voor Stolwijk en omliggende kernen. Daarnaast is zwemvereniging ZPS een bloeiende vereniging die een structurele bijdrage levert aan het sportaanbod in Stolwijk en daarbuiten.

Ons Polderbad werd ooit door sluiting bedreigd en is op initiatief van zeer betrokken inwoners met inzet en ondersteuning van vele vrijwilligers en bedrijven behouden tot het zwembad wat het nu is. Dit is mede gerealiseerd door de enorme inzet tot aan de dag van vandaag van vrijwilligers en personeel. Een mooie vorm van burgerparticipatie.

De signalen die Gemeente Belang bereikt heeft zijn zorgwekkend. Gemeente Belang realiseert zich dat het bestuur een eigen verantwoordelijk heeft. Echter Gemeente Belang is van mening dat leefbaarheid en vitaliteit en oog voor de inzet van vele vrijwilligers en personeel uitgangspunten voor beleid moeten zijn. De signalen die wij nu krijgen ondersteunen deze uitgangspunten niet. Signalen van vrijwilligers als “wij stoppen er mee als dit beleid zo door gaat” spreekt boekdelen. Het zijn namelijk deze vrijwilligers die de  leefbaarheid en vitaliteit in Stolwijk en omgeving mede vorm geven.

Daarnaast heeft Gemeente Belang signalen van zwemvereniging ZPS ontvangen. Sinds jaar en dag bestiert deze vereniging de snoepkiosk in Ons Polderbad. Naast dat er gelden gegenereerd worden voor de clubkas is het een mooie activiteit voor de leden van ZPS. Alle spelende leden vanaf 16 jaar bemensen twee maal per jaar de snoepkiosk op de vereniging draaiend te houden. Ook hier een mooie inzet van vrijwilligers om naast hun sportactiviteiten iets voor de vereniging te doen en Ons Polderbad meer cachet te geven. Het is een vreemde gewaarwording voor de zwemvereniging die al op een eerder moment het clubgebouw zag verdwijnen voor nieuwbouw nu geconfronteerd wordt met het mogelijk ontnemen van de snoepkiosk.

Aan het college heeft Gemeente Belang o.a. gevraagd of het bestuur volgens de statuten van de stichting VOB werkt. Wordt vervolgd.

Willem Schoof

Fractievoorzitter

Gemeente Belang Krimpenerwaard